Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

 

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

 

 Vinterens Højskoletur 

I Januar er det atter tid til vinterens Højskoletur. Denne gang sætter vi kursen mod Sjælland, hvor vi besøger Kunsthøjskolen i Holbæk. Skolen, som blev grundlagt i 1962 af billedhuggeren Ulrikka Marseen, har de kunstneriske fag som omdrejningspunkt, og har siden begyndelsen udbudt kurser i maleri, tegning, fotografi , keramik, musik, arkitektur og litteratur og senere er der også kommet kurser i digitale medier. En af de grundliggende ideer for skolen er muligheden for en krydsning af kunstarterne samt tanken om at lade det kunstneriske udtryk være bærende for vidensøgning og livsudfoldelse.

Kunsthøjskolens forstander er Michael Nielen, som vil sørge for at vi får en spændende rundvisning og fortælling om skolen, samt noget at spise (formiddagskaff e+frokost+eftermiddagskaffe).

Desuden får vi en hyggelig sangtime. Dagen der er planlagt til Lørdag den 28. Januar, har afgang fra Præstegården kl. 7.00. Vi er hjemme igen til aften.

Prisen for hele dagen er 300,- kr.

Tilmelding på tlf. 62501069 eller mail anba@km.dk, senest den 23. januar.

 

Fastelavnsgudstjeneste i Skrøbelev kirke.

Fastelavns lørdag den 25. februar er der Fastelavnsgudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 14.00.

Det er Juniorkonfirmanderne, der er aktive deltagere i denne gudstjeneste, som bliver afslutningen på deres undervisningsforløb. Vi opfordrer alle børn til at møde udklædt. Efter gudstjenesten inviterer vi på kaffebord på Skrøbelev Gods. Tilmelding senest torsdag den 23. februar af hensyn til traktementet. på tlf. 62501069 eller mail: anba@km.dk.

 

Forårets Babysalmesang 2017

Starter tirsdag den 25. april hvor vi starter et nyt hold.

Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre.

Babysalmesangen foregår tirsdage kl. 10.00-11.00 –

Tilmelding til sognepræsten på 62501069, mail: anba@km.dk eller til sekretæren på tlf. 40131033, mail: toan@km.dk

 

Forårsrejse til Hannoversch-Münden i perioden 26. - 30. maj 2017

Se rejsens program HER >>>

Sognerejse 2017
Forårsturen i 2017 er på 5 dage og ligger i Kristi Himmelfartsferien d. 26. – 30. maj.
Turen går til den fantastiske bindingsværksby Hannoversch-Münden,
som er beliggende ca. 100 km. syd for Hannover.
Byen er meget kendt for sine mange bindingsværkshuse og som byen, hvor floderne Werra og Fulda løber sammen og bliver til Weser-fl oden.
Vi sejler en tur på Weser-fl oden og kører en tur til Kassel med Vilhelmshöhe og Hercules-statuen som er 70 meter høj.
Vi går også en aftentur med vægterne i byen.
Dejlig rejse til en fantastisk by med en meget flot natur omkring sig.

Rejsens program kan downloades fra kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk
eller rekvireres i præstegården på tlf. 62501069.

Kirkebladet

Kirkebladet 4 16 

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Sorggruppe på Langeland

I Januar opstartes en ny sorggruppe for unge
mellem 15-19 år, der har mistet.

For tilmelding og yderligere information: 

Læs information her>>>>

  

Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

 

 

 

 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>