Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

 

 

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

 

 

Høstgudstjeneste i Skrøbelev kirke
søndag den 23. september kl.10.00.
Rudkøbing Sangkreds medvirker ved gudstjenesten.
Vi glæder os meget til at høre koret synge i vores smukt høstpyntede kirke 

Sommerens tørke…

Som alle ved, har vi i år haft en ekstrem tørkeperiode henover hele sommeren.
Det betyder, at du på det meste af kirkegårdens arealer vil opleve rigtig mange, triste områder.

Der er planter og buske, der er helt visne. Der er hække, typisk af thuja der har haft store problemer. Det kan være en enkelt plante, der helt er visnet eller en del af hækken, der er mere eller mindre gul.

Der er tale om et landsdækkende fænomen, så problemet er ikke enestående for vore kirkegårde i Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev.
Vi ved endnu ikke, hvor omfattende skaderne er. Selv om nogle planter ser visne ud, er der muligvis stadig liv i dem!
Andre er med garanti gået helt ud. Men vi bliver nødt til at væbne os med tålmodighed, indtil jorden er vædet op igen, for at se hvilke planter der har overlevet og skyder igen. Vi kan måske først se det endelige omfang til næste forår.

Vi mener allerede på nuværende tidspunkt, at skaden er så stor, at der bliver tale om en langsigtet planlægning mht retablering af de udgåede planter.

Under alle omstændigheder vil vi ikke kunne retablere det hele på én gang, da vi jo også har de almindelige daglige opgaver. Et andet problem kan være at få fat i hækplanterne, nu hvor alle pludselig får brug for nye. Der er også tale om en økonomisk, uventet situation.

Vi vil derfor bede alle gravstedsejere og besøgende på kirkegården om forståelse og tålmodighed.
Du er selvfølgelig velkommen til kontakte graveren, hvis du har spørgsmål. 
 

 

  

Boerneklub

Børneklub

Hver fredag eftermiddag kl. 15.00 - 16.30  Børneklubben vil i denne sæson have til huse i Beboerhuset i Longelse ! (fordi at Præstegården er under ombygning)

Vi hører bibelhistorie, synger salmer og bibelske sange, tegner og maler og laver forskellige spændende aktiviteter.
Desuden deltager vi i børnehøstgudstjenesten. Hvert år slutter vi med en Lejrtur, som foregår i Lejren på Spodsbjerg Drej i dagene 5. -6. april 2019.
Børneklubben er for børn fra 4 til 10 (12) år. Husk hver gang et stykke kage - så sørger vi for cacao, saft og juice.

Børneklubben starter igen den 7. september 2018

Børneklubbens hjælpere er: Karen Nielsen Helle Larsen Marianne Petersen Elsebeth Svendsen Erna Pilegaard sognepræst Louise Kiær samt kirketjener Charlotte Kihri Carstensen og efter 1. Oktober af sognepræst Marianne Ring.

 

 

Kirkebladet

September - oktober - November 2018

 Kirkebladet Auguat 2018

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Sjælesorg på Nettet 

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu
for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

www.sjaelesorg.nu

Sjaelesorgnu1


Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

Plakat Hoestgudstj 2018 23 9 

 

 

 

 

 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>