Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

 

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

Tommerup20praestegaard20luftfoto 2848X1566 740X407 

Sognene på Langeland og Strynø inviterer på fælles udflugt til Den Fynske Landsby med besøg i udstillingen PRÆSTEGÅRDSKULTUR i 500 år.

Torsdag den 8. juni 2017  (kl. 11.00-19.00)

der indsættes opsamlingsbusser både fra Hou og Bagenkop med opsamling, i henhold til  opsamlingstidspunkterne(se disse).

Præstegårdskultur på Fyn gennem 500 år - særudstilling i 2017:
”Præsten havde en særlig rolle i fortidens fynske landsbyer. Han var veluddannet, havde kontakter udenfor sognet og havde stor indflydelse på udbredelsen af ny viden og kultur.” 

Udstillingen er udarbejdet af arbejdsgruppen for "Præstegårdskultur på Fyn gennem 500 år" under Fyns Stift i anledning af 500-året for Reformationen. Arbejdet er sket i samarbejde med Den Fynske Landsby.

Program for besøget:

ca.  kl. 13.00  ankomst til Den Fynske Landsby
      kl. 13.15  Rundvisning, udstillingsbesøg, miniforedrag m.m.
      kl. 16.00  Sortebro kro, eftermiddagskaffe og kage
      kl. 17.00  afgang  fra Den Fynske Landsby

På vej til Odense serverer vi en sandwich og en øl/vand

Pris for denne samlede udflugtspakke kr. 250,00 incl. bustransport, sandwich incl. 1 øl/vand, entre, rundvisning, mini foredrag
og eftermiddagskaffe  på Sortebro Kro. 

Tilmelding til turen (maksimum 50 personer) ”efter først til mølle princippet”, senest tirsdag den 6. juni.til sognepræst Annalise Bager, tlf. 62501069, mail; anba@km.d

PLAN  for opsamling:
Bus 1 19 personer:
Afgang kl.
11.00   Hou kirke
11.05   Stoense kirke
11.15   Bøstrup kirke
11.30   Tullebølle kirke
11.35    Simmerbølle kirke
11.45   Longelse Præstegård

Bus 2: Stor bus

Afgang kl.
11.00   Bagenkop hallen (kan ikke parkere ved kirken)
11.10   Magleby kirke
11.20   Tryggelev kikre
11.25   Humble kirke
11.35   Lindelse kirke
11.45   Longelse Præstegård

her samles alle i bussen fra Syd og der køres til

kl. 11.55 afgang Longelse præstegård
kl. 12.00  Gl. rutebil station - til Den Fynske Landsby.

___________________________________

Hjemkørsel efter samme skema:

Forventet ankomst Rudkøbing kl. 18.00
Hou ankomst kl. 19.00
Bagenkop kl. 19.00

 

Forårets babysalmesang 2017

Babysalmesangs Logo

Babysalmesang i Skrøbelev kirke stadig med plads til flere.....

Babysalmesang startede tirsdag den 25. april.

Med aktiviteter som fingerfagter, balloner, vifter og dans synger vi salmetonerne ind i børnenes hukommelse.
Det bliver salmer, som skaber tryghed i deres opvækst. Det er en rigtig dejlig måde at være sammen med sit barn på og et hyggeligt samvær med de andre mødre/fædre.
Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre.
Det foregår i Skrøbelev kirke flg. tirsdage kl. 10.00-11.00: 
2/5; 9/5; 16/5; 23/5; 30/5; 6/6 & 13/6.

Brev sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af april. (Se endvidere i Øboen)  

Tilmelding til sognepræsten på 62501069, mail: anba@km.dk

 

Forårsrejse til Hannoversch-Münden i perioden 26. - 30. maj 2017

Se rejsens program HER >>>

Sognerejse 2017
Forårsturen i 2017 er på 5 dage og ligger i Kristi Himmelfartsferien d. 26. – 30. maj.
Turen går til den fantastiske bindingsværksby Hannoversch-Münden,
som er beliggende ca. 100 km. syd for Hannover.
Byen er meget kendt for sine mange bindingsværkshuse og som byen, hvor floderne Werra og Fulda løber sammen og bliver til Weser-fl oden.
Vi sejler en tur på Weser-fl oden og kører en tur til Kassel med Vilhelmshöhe og Hercules-statuen som er 70 meter høj.
Vi går også en aftentur med vægterne i byen.
Dejlig rejse til en fantastisk by med en meget flot natur omkring sig.

Rejsens program kan downloades
eller rekvireres i præstegården på tlf. 62501069.

Kirkebladet

Marts 2017 

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Konfirmation foråret 2017

Konfirmandhold  læs her>>>>


Sorggruppe på Langeland

Der er på Langeland opstartet en ny sorggruppe
for unge mellem 15-19 år, der har mistet.

For tilmelding og yderligere information; 
Læs information her>>>>

Sjælesorg på Nettet 

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu
for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

www.sjaelesorg.nu

Logo Sjaelesorg Paa Nettet


Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

 

 

 

 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>