Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

 

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

  

 

Syng sammen og bliv klogere sammen i Skrøbelev kirke.

Sådan lyder overskriften på den sangeftermiddag vi indbyder til
onsdag den 4.oktober kl. 15.00, i Skrøbelev kirke.

Her kommer sognepræst i Hjortshøj v. Århus Morten Skovsted på besøg.

Morten Skovsted var formand for den redaktionsgruppe, der udvalgte salmerne i den Nye Salmebog ”100 salmer”.
Han vil fortælle lidt om arbejdet med at udvælge salmer, så de både tekstmæssigt og melodimæssigt har værdi - og så skal vi naturligvis synge nogle af salmerne.
Eftermiddagen byder også på en kop kaffe i kirkens våbenhus.

 

Lutherfilmeni Bio Langeland et fælles sogearrangement:

Mandag den 9. oktober kl. 19.00 er der gratis forevisning af Luther-filmen i Bio Langeland.

Filmen er instrueret af Eric Till i 2003 med Ralph Fiennes i hovedrollen.

Den fortæller historien om Martin Luther, der som ung mand vælger at blive Munk og senere bliver præst og teologisk professor.
Luther gør imidlertid oprør, da han på en rejse til Pavens Rom opdager, hvordan kirken udnytter folkets angst for at miste Guds tilgivelse og kærlighed til at skrabe enorme rigdomme sammen.
”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer” – sådan lød det kendte slogan fra Pavens afladshandel.
Netop dette var en af grundene til Luthers oprør, da han 31. oktober 1517 sømmede sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Han har sine meningers mod og går imod Rom. Det fører til en retssag ved Rigsdagen i Worms, hvor han nægter at ta´ det tilbage, han har skrevet og sagt.
Han bliver dømt fredløs, men hans trofaste støtte Frederich den Vise skjuler ham på borgen Wartburg, hvor han oversætter bibelen til Tysk.

En revolution på den tid, hvor Ordet ellers ”kun” står på Latin. Det bliver starten på den lutherske reformation.

Filmen er tilladt over 11 år.

Efter Filmen som varer ca. 120 min. bliver der mulighed for at diskutere filmen og stille spørgsmål til Øens præster over et glas vin og lidt snacks

 

Reformations-gudstjeneste i Fuglsbølle kirke

På Tesedagen den 31. oktober indbyder vi til en Reformationsgudstjeneste i Fuglsbølle kirke kl. 19.00.
Det bliver en gudstjeneste hvor tekster og salmer sætter fokus på vores berømte Kirkefader Martin Luther.
Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten med bl.a. nydigtede og nytolkede Luthersalmer af Iben Krogsdal, som har udgivet 21 nye salmer i anledning af Lutheråret.
Efter gudstjenesten vil vi nyde en fælles kop kaffe i våbenhuset.

 

 

Babysalmesang i Skrøbelev kirke

Efterårets Babysalmesang 
kører over de næste uger
(26/9, 3/10,10/10, ÷efterårsferien, 24/10).

Vi mødes i Skrøbelev kirke disse tirsdag formiddage kl. 10-11,
hvor vi med fagter, dans, balloner, gyngende tæpper, musik og sang har en dejlig stund med de små nye verdensborgere og byder dem velkommen i vores kirke.
Afsluttende hygger vi os med en fælles snak over en kop kaffe og lidt sundt.
Tilmelding til sognepræst Annalise Bager,
www.anba@km.dk – sms på 40732986.

 

Børneklubben startede 1. september i Longelse Præstegård.

Læs om programmet her>>>

 Boerneklubben 2017 2018Web

 

 

DEJLIG  HARZEN-TUR  TIL WERNINGERODE  I  EFTERÅRET  2017

Hvem vil ikke gerne med på en dejlig 4-dages rejse til Werningerode, Harzens mest spændende bindingsværksby ??

Turen kører fra d. 27. til 30. oktober.

Vi bor på det dejlige 4-stjernede HKK hotel i Werningerodes Centrum – tæt på det fantastiske rådhus.

Vi kører udflugt i omegnen, bl.a til  Braunlage, Bodetaler Talsperre ( inddæmmet sø ) samt til det kendte – og meget moderne bryggeri ”Hasseröder”, som er beliggende lige udenfor Werningerode.

Der er meget stor forhåndsinteresse for denne dejlige rejse – hurtig tilmelding tilrådes.

Læs hele programmet her>>>

 

Kirkebladet

Kirkebladet Sep Til Nov 201 

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Sorggruppe på Langeland

Der er på Langeland opstartet en ny sorggruppe
for unge mellem 15-19 år, der har mistet.

For tilmelding og yderligere information;
Læs information her>>>> 
Oplysningerne opdateres!

Sjælesorg på Nettet 

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu
for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

www.sjaelesorg.nu

Logo Sjaelesorg Paa Nettet


Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

Rebellens Kor medvirkede ved Høstgudstjenesten i Skrøbelev kirke søndag den 17. september:
Rebellens Kor 1

 Rebellens Kor 2

 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>