Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

 

 

 

Tema-gudstjenester på hverdagsaftener i løbet af sommeren:

Vi inviterer til 3 tema-gudstjenester i løbet af sommeren. Det bliver korte gudstjenester med prædiken eller fortælling med fokus på bestemte emner. Desuden vil der være fællessang og musikalske indslag af vores dygtige kirkemusikere.

Første tema-gudsteneste  er onsdag den 8. juni  i Longelse kirke kl 20.00. Temaet er HÅB.

De øvrige er: torsdag den 14. juli i Skrøbelev kirke
og onsdag den 17. august i Fuglsbølle kirke.
Hver gang kl. 20.00.

 

 

 

Denne sommer vil vi gerne byde turister og fastboende til morgensang i kirken.

 Ved morgensangen vil vi synge nogle af vores dejlige morgensalmer og lytte til en lille fortælling som en god begyndelse på dagen.

Morgensangen kommer til at foregå kl. 9.00.

i Skrøbelev kirke tirsdag den 28. juni, 

i Fuglsbølle kirke onsdag den 6. juli, 

og i Longelse kirke tirsdag den 19. juli

Af hensyn til vores mange turister vil salmerne også blive trykt på engelsk eller tysk. 

Vi slutter morgensangen med kaffe og rundstykker i våbenhuset.

 

 

Hyggelig formiddag i præstegården i Longelse

Onsdag den 29. juni kl. 10.00-11.30. 

Sædvanen tro inviteres der til en hyggelig formiddag i præstegården med kaffebord, fællessang og oplæsning. 

Det gælder Center Kohavens beboere og dagcentergæster samt alle jer fra sognet, som har lyst til at være med.
Tilmelding senest dagen før på tlf. 62501069. Kirkebilen kan benyttes.

Kirkevandring

I år skal vi en spændende tur rundt på Siø.

Søndag den 26. juni kl. 14.00- ca.18.30.

Vi indleder med en kort gudstjeneste i Longelse kirke kl. 14.00.

Efter en kop våbenhuskaffe kører vi til Siø, hvor vi parkerer bilerne (man må endelig sige til, hvis man mangler kørelejlighed) og går på opdagelse på den lille ø.

Vi følger vejen ned til de små hvide huse og går videre rundt langs vandet.

Dagen sluttes med sandwich og fælles hygge i haven hos Ulla & Tom Andersen.

Her får vi også Siø´s spændende historie, som fortælles af Gårdejer Jørgen Siø Pedersen, Siøgård.

Pris kr. 40/pers. for hele arrangementet.

Tilmelding til sognepræst Hans Henrik Merrild, 62551264, hhm@km.dk, sognepræst Peter M.Møberg, 62502250, pemm@km.dk eller til sognepræst Annalise Bager, 62501069, anba@km.dk senest torsdag den 25. juni.

 

 

Sognerejse til vin byen Altenahr i Ahrdalen efteråret 2016

Turen ligger i efteråret fra 28. - 31. oktober.

Har Du lyst til en dejlig efterårstur til den smukke vinby Altenahr i Sydvesttyskland! Du vil opleve vinfest i byen med musik, dans og festfyrværkeri. Du vil opleve små, spændende udflugter i de smukke Eiffel-bjerge, og du vil opleve spændende socialt samvær med dejlige mennesker. Er Du interesseret så gå ind på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller kontakt sognepræst Annalise Bager på anba@km.dk eller på telefon 62501069.

Læs mere om efterårets sognerejse / se programmet HER>>>>>

Kirkebladet

Langeland Kirkeblad 2 16 We 

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

Menighedsrådsvalg 2016

Her kan du læse om menighedsrådsvalget
Læs mere her>>>

 

Opstillings- og orienteringsmøde 2016

der afholdes opstillings- og orienteringsmøde forud
for menighedsrådsvalget.

Mødet afholdes i Longelse Præstegård, tirsdag den 13. september kl. 19.00

Menighedsraadsvalg 2016 2 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>