Konfirmation

Konfirmationen foregår hos os på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme.

For at blive konfirmeret kræves der, at man er døbt, og at man har deltaget i minimum 48 undervisningstimer. Desuden skal man deltage i mindst 8 gudstjenester i løbet af konfirmandåret.

De fleste konfirmanderne fra Longelse-Fuglsbølle & Skrøbelev sogne går på Ørstedsskolen, og her har man i skemalægningen givet plads for undervisning af konfirmander torsdag morgen.

Desuden skal vi deltage i et fælles konfirmandtræf med de andre konfirmander her på Langeland. Vi får også en hel undervisningsdag til udflugter og værkstedsarbejde. Også en konfirmandweekend bydes der på.

Tidspunkt for undervisningen: 8.10 - 9.40

Der bliver der lagt generalprøver op til selve konfirmationen

 

Konfirmation 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024:

Fuglsbølle kirke  søndag den 5. maj (2019); søndag den 26. april 2020-aflyst; søndag den 2. maj (2021); søndag den 24. april (2022); søndag den 7. maj (2023); søndag den 28. april (2024).

Longelse kirke  søndag den 28. april (2019); søndag den 3. maj 2020-aflyst; søndag den 25. april (2021); søndag den 1. maj (2022); søndag den 30. april (2023); søndag den 5. maj (2024).

Skrøbelev kirke  Bededag den 17. maj (2019); Bededag 8. maj 2020-aflyst; Bededag den 30. april (2021); Bededag den 13. maj (2022); Bededag den 5. maj (2023); Bededag den 26. april (2024).

Konfirmationerne er fastlagt efter flg. plan:


Skrøbelev kirke, store Bededag

Fuglsbølle kirke, sidste søndag i april lige år, første søndag i maj ulige år
 
Longelse kirke, sidste søndag i april ulige år, første søndag i maj lige år

Ved konfirmationen får hver konfirmand tildelt 2 bænke til familie/gæster.

Regler for foto/video kan ses her >>>

Læs mere om konfirmation på Kirkeministeriets hjemmeside her >>>

Konfirmation Web