Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand og kontaktperson i delt stilling
Karl Kristian Rasmussen, Godthåbsvænget 1, 5900 Rudkøbing
tlf.:  51 36 25 74
mail: karl.kristian@mail.dk

Menighedsrådets kasserer og underskriftsberettigede
Hanne D. Andersen
tlf.: 40 29 20 19
mail: hannedortheandersen@gmail.com

Næstformand
Sognepræst Marianne Ring, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
tlf.: 25 72 20 50
mail: malr@km.dk

Medlem af præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
Kennet Petersen
tlf.: 30 69 58 69
rudkoebingmurerforretning@mail.dk

Medlem af kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
Merete Kruse
tlf.: 24 62 04 16
krusemerete@gmail.com

Kontaktperson i delt stilling, formand for kirkegårdsudvalg, medlem af valgbestyrelsen
Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing
tlf. 61 20 10 06
mail: nanna@oldenbjerg.com

Kirkeværge, formand for præstegårdsudvalg og valgbestyrelsen
Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164, 5900 Rudkøbing
tlf.: 21 62 81 10

Formand for præstegårdsudvalg, medlem i valgbestyrelsen. Med i Lokalrådet
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing
tlf. 23 83 77 33
mail: ingeogerik48@gmail.com

Regnskabsfører
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble
tlf.: 62 56 10 35 / 51 33 10 35
mail: doka@christoffersen.mail.dk