Lucia
Den 13. december var det Luciadag.
Og i faldt  netop på den 3. adventssøndag.
Derfor inviterede vi til en stemningsfuld Lucia-gudstjeneste
i skumringstimen, hvor konfirmanderne i deres smukke
hvide dragter bar lucialysene frem og sang luciasangen.
Det foregik i Fuglsbølle kirke