Grundlovsmødet 2015
Taler ved dette års møde i præstegården
var sognepræst i Kølstrup og feltpræst
Knud Erik Kristensen.
Knud Erik Kristensen har været udsendt
på adskillige missioner til Bosnien,
Kosovo, Irak og Afghanistan.
I sin Grundlovstale fortalte han om det
halve år, han tilbragte i Afghanistan i 2011.
Han gav os et indblik i soldaternes dagligdag,
komme ind på de mange samtaler med
soldaterne og de meget velbesøgte
søndagsgudstjenester.
Talen bragte os naturligvis også omkring
Grundloven.
Dagens musikalske underholdning blev
leveret af ”Sygehuskoret” under ledelse af
Lone Nordal.
.