Gudstjenester på Plejehjemmene

En gang om måneden holdes der gudstjenester på hvert af plejehjemmene: Center Ny Kohaven, Rudkøbing Plejehjem og Danahus.
Gudstjenesterne holdes på skift af sognepræst Annalise Bager, Longelse - sognepræst Hanne Davidsen, Rudkøbing og vikarpræst Erik Randsby.


Følgende gudstjenester er planlagt:

Plejehjemsgudstjenester

December
  19/12  kl. 14.00 Danahus (Erik Ransby)

  22/12  kl. 10.30 Rudkøbing Plejehjem (Erik Ransby)

Januar
    9/1    kl. 14.00 Danahus (Hanne Davidsen)

  10/10  kl. 10.30  Rudkøbing Plejehjem (Hanne Davidsen)

Februar
    6/2    kl. 14.00 Danahus (Annalise Bager)

    7/2    kl. 14.00 Rudkøbing Plejehjem (Annalise Bager)

Gudstjenester på Aktivitetscentret Kohaven:

December:

12/12   kl. 10.00 (Erik Ransby)

Januar:

  9/1     kl. 10.00 (Hanne Davidsen)

Februar:

  6/2     kl. 10.00 (Annalise Bager)

 

 

Kohaven Gudstjeneste

 

Kohaven Kaffebrod