-

Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand
Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing
tlf.:  51362574
mail: karas@km.dk

Menighedsrådets sekretær, valgte kasserer,  kontaktperson, repræsentant i Lokalrådet,  formand for valgbestyrelsen
Tom Andersen, Siø 14, 5900 Rudkøbing
tlf.: 63350310 / 40131033
mail: tomsieo14@yahoo.dk

Næstformand, underskriftsberettiget, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af aktivitetsudvalget, repræsentant i Lokalrådet 
Susana Christensen,Longelsevej 73 5900 Rudkøbing
tlf.: 65904443  / 28350779
mail: shaugaard@hotmail.com
 

Formand kirke- og kirkegårdsudvalg,  medlem af præstegårdsudvalget,  medlem af valgbestyrelsen
Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing
tlf. 61201006
mail: nanna@oldenbjerg.com

 

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget 
Hanne Ellermann, Spodsbjergvej 151, 5900 Rudkøbing
tlf.: 62511871 / 30890811
mail: hanne-ellermann@hotmail.com

Formand for præstegårdsudvalget, medlem af aktivitetsudvalget
Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing
tlf.: 21628110
mail: klausegeberg@gmail.com

Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen
Hans-Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing
tlf.: 62514295 / 61382253
mail: vindrosen@kabelmail.dk 

Regnskabsfører
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble
tlf.: 62561035/51331035
mail: doka@christoffersen.mail.dk
 

Medarbejderrepræsentant 
Charlotte Kihri Carstesen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03
mail: ckic@km.dk