-

Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand og kontaktperson i delt stilling
Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing
tlf.:  51362574
mail: karas@km.dk

Menighedsrådets valgte kasserer,  
Heidi Hvidsten, Spodsbjergvej 197, 5900 Rudkøbing
tlf.: 21644664
mail: heidi.hvidsten@hotmail.com

Næstformand, underskriftsberettiget, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af aktivitetsudvalget, repræsentant i Lokalrådet 
Susana Christensen,Longelsevej 73 5900 Rudkøbing
tlf.: 65904443  / 28350779
mail: shaugaard@hotmail.com
 

Kontaktperson i delt stilling, Formand kirke- og kirkegårdsudvalg,  medlem af præstegårdsudvalget,  medlem af valgbestyrelsen
Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing
tlf. 61201006
mail: nanna@oldenbjerg.com

 

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget 
Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing
tlf.: 21628110
mail: klausegeberg@gmail.com


Formand for præstegårdsudvalget, Formand for valgbestyrelsen
Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing
tlf.: 62514295 / 61382253
mail: vindrosen@kabelmail.dk 

Medlem af præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing
tlf. 23837733
mail: ingeogerik48@gmail.com

Regnskabsfører
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble
tlf.: 62561035/51331035
mail: doka@christoffersen.mail.dk
 

Medarbejderrepræsentant og menighedsrådets sekretær
Charlotte Kihri Carstensen, Nørregade 16, 1.sal, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03
mail: ckic@km.dk