Rødding Højskole er Danmarks - og verdens ældste folkehøjskole. Den ligger i Rødding i den nordlige del af Sønderjylland. Den blev grundlagt i 1844 af Christian Flor (1790-1875). Fra begyndelsen var den en almen højskole med vægt på både uddannelse og dannelse. Ludvig Schrøder (1836-1908) var forstander 1862-1864. Efter krigen i 1864 kom Rødding under Prøjsen, og Askov Højskole oprettedes i 1865 lige nord for Kongeå-grænsen med Schrøder som forstander.

Appel-familien var også tæt knyttet til Rødding, hvor Erik Appel var forstander efter genforeningen 1920 til 1926. Arkitekten Fredrik Appel tegnede en ny hovedbygning 1920.
Mads og Anja Rykind-Eriksen tiltrådte som forstanderpar den 1. marts 2007 og gør Rødding Højskole til en almen højskole.

Aktiv kostald
Trods den succesfulde genfødsel i 2007 med et hurtigt stigende elevtal til følge var det en kendsgerning, at flere af skolens bygninger var i temmelig ringe stand. En omfattende fremtidsplan blev derfor lagt for istandsættelse og udvikling af de mange kvadratmeter. Skolens undervisningsfaciliteter havde førsteprioritet, og med støtte på 20 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden kunne Rødding Højskole i juni 2013 slå dørene op til nye undervisningslokaler og fællesrum i det, der tidligere havde været skolens stald- og ladebygning. Restaureringen blev vel modtaget i lokalsamfundet - og af dem, der skal bruge bygningen, hvilket spiller en stor rolle for skolens fremtid.

I can even bring myself to purchase any other brand or from any other source now because I love this lace wigs uk so much. I am not getting paid, sponsored, or anything like that to write this lace wigs for the price of this lace wig you will not find better! I also have to mention that the material and parting color are so perfect and undectectable on me that I am IN LOOOVE. I have been searching lace wigs uk for the perfect lace wig on RPG show, AliExpress and so many lace wigs uk is by far the best lace wig I have ever purchased!